Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole w Szwarszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkoleszwarszowice.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-05-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-21
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Joanna Stawiarz , adres e-mail: pspszwarszowice@gmail.com , telefon: 413341677.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostepnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest dyrektor przedszkola Joanna Stawiarz, pspszwarszowice@gmail.com Kontaktować sie można dzwoniąc na numer telefonu 413341677. Ta samą drogą można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostepnej oraz składać żądania zapewnienia dostepności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostepności lub alternatywnego sposobu dostepu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także zlożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Publiczne Przedszkole w Szwarszowicach pracuje w budynku 20a, wejście główne do budynku szkołyod strony placu zabaw oraz drugie wejście od strony parkingu

Dostosowanie korytarzy

korytarze dostosowane

Dostosowanie wind

brak wind

Dostępność pochylni

brak pochylni

Dostępność platform

brak platform

Dostępność informacji głosowych

brak dostepności informacji glosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

brak pętli indukcyjnych

Prawo wstępu z psem asystującym

do budynku mozna wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

brak dostepności

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 07:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Stawiarz
Ilość wyświetleń: 28
22 września 2020 10:07 (Joanna Stawiarz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 10:06 (Joanna Stawiarz) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
22 września 2020 08:12 (Joanna Stawiarz) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany
W związku z przewidzianym jutrzejszym załamaniem pogody, rozpoczęcie odbędzie się na sali gimnastycznej w następującym porządku: Klasy V-VIII godz. 9.00-9.40 Klasy I-IV godz.10.00-10.40 Przedszkole godz.11.00 Rodzice proszeni są o zabranie długopisów. Proszę pamiętać – uczeń przychodzi z jednym opiekunem.::W związku z przewidzianym jutrzejszym załamaniem pogody, rozpoczęcie odbędzie się na sali gimnastycznej w następującym porządku: Klasy V-VIII godz. 9.00-9.40 Klasy I-IV godz.10.00-10.40 Przedszkole godz.11.00 Rodzice proszeni są o zabranie długopisów. Proszę pamiętać – uczeń przychodzi z jednym opiekunem.::